Arşiv Hizmetleri

Eğitim ve Danışmanlık

 

  Genel ve bire bir uygulamalı Standart Dosya Planı eğitimleri verilmektedir.
   
  Arşiv personeli yetiştirme eğitimleri verilmektedir.
   
  Kurum personeline yazışma ve dosyalama usulleri eğitimleri verilmektedir.
   
  Bilgi ve belge yönetimi, arşiv yönetimi ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
   

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS