Arşiv Hizmetleri

Arşiv Yazılımları

 

 

 

Arşiv Otomasyon Programımız ARŞİVCİM ile;

Belgelere istenilen ve işlenen her veriden ulaşım

Envanter çalışması sonucu tespit edilen, kullanıcıların belgelere ulaşmak istedikleri tüm kriterlerden arşivde bulunan evraklara ulaşım imkanı sağlanmaktadır.

Belgelerin taranarak sisteme aktarımı

Belgelerin taranarak sisteme aktarımı ve bilgi amaçlı olarak belge resmine ulaşılması mümkündür. Böylece her bilgi gereksiniminde belgeye ulaşmaya gerek kalmayacak ve belge yıpranmaları önlenecektir. Evrakların aynı anda birden çok yerde elektronik kopyası bulunabilecek ve elektronik kopya üzerinden çıktı alınabilecektir. Evrakların aslı zarar görmeyecek ve gereksiz fotokopi çoğaltımı engellenmiş olacaktır.

Uzun metin bilgisi giriş imkanı

Veri tabanı programımız uzun metin bilgisi girişine imkan vermektedir. Uzun metin alanlarına 64.000 karakter uzunluğunda metinler girilebilmektedir.

Dosyaların departmanlar arasında dolaşımı / kullanımı

Bir dosyanın departmanlar arasında dolaşımı, dosyanın o an hangi departmanda olduğu, ne zaman geri verileceği, geçmişte kimler ne için hangi dosyaları istemişler gibi ödünç verme sistematiğinin tüm kontrolleri yapılabilecektir.

Dosyalara farklı düzeylerde erişim hakkı

Arşiv Otomasyon programımızın; program yapısına müdahale edebilme,bilgi girebilme, bilgileri değiştirebilme, sadece görebilme gibi kademeli şifreleme imkanı vardır.Böylece, kullanıcıların yetkileri dahilinde arşivden faydalanma imkanı sağlanacaktır.

Ödünç – İade - İmha raporları

Ödünç verilen dosyaların; kimde ve ne olduğu gibi bilgilere ulaşılabilecek, iadesi gecikmiş dosyalar tespit edilebilecektir. İmha edilen dosyaların ne zaman imha edildiği, imha edilmesi gereken dosyaların hangi tarihte imha edileceğinin tespiti yapılabilecektir.

Ödünç – iade raporları, belge saklama süreleri, imha raporları, aylık / yıllık ödünç verilen dosya sayısı, en çok ödünç verilen dosyalar v.s. konularda raporlar alınabilecektir.

Etiketleme ve barkodlama

Arşiv Otomasyon programımızdan; ayrıca bir yazılıma gerek kalmaksızın, dosya sırt etiketi ve barkod çıktıları alınabilmektedir.

 

Görüntü iyileştirme

Arşiv Otomasyon programımızdan; ayrıca bir yazılıma gerek kalmaksızın, dolaşım kopyaları üzerinde görüntü iyileştirme işlemi yapılabilmektedir.

 

Adlandırma / İndeksleme


Taranan belgelerin adlandırma ve indeksleme işlemleri kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

 

 

Highslide JS  Highslide JS İhtiyaca Yönelik Çözümler


            Kurumlara Özgü Yazılımlar